Asbest verwijderen, da’s best

Het verwijderen van asbest uit woningen of gebouwen gebeurt bijna altijd door professionele bedrijven.

DERECON verwijdert deze asbesttoepassingen.

Alle hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zoals asbestleien, asbesthoudende golfplaten, enz.
Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton. Het asbest moet hierbij gefixeerd zijn en eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kunnen worden zonder de materialen te beschadigen.