Wat is asbest?

Is alle asbest hetzelfde?

Het veelbesproken en gevaarlijk materiaal asbest is een in feite volledige natuurlijk product, bestaande uit verscheidene mineralen met vezelvormige structuur. Zolang de toepassing waarin asbest zit verwerkt, niet beschadigd raakt, is er weinig gevaar. Maar van zodra het materiaal bewerkt wordt, vormt deze fijne vezelstructuur bij inademing een groot gevaar voor uw gezondheid. Asbest kan men indelen in 2 grote groepen: hechtgebonden en losgebonden asbest.

hechtgebonden asbest

Eenvoudige handeling

Bij het verwijderen van dit type asbesthoudende materialen, zoals asbestcementbuizen en golfplaten, is het belangrijk dat de structuur van het materiaal niet mag gewijzigd worden (bv. niet breken, slijpen, boren, enz). De asbesthoudende materialen worden vooraf (en indien nodig tijdens de werken) gefixeerd met een speciaal ontwikkelde vloeistof om de asbestvezels niet in de lucht te verspreiden. Daarna wordt het asbesthoudende materiaal in zijn geheel gedemonteerd en in een specifieke verpakking verwijderd.

Vraag een offerte
losgebonden asbest

Couveuzezakmethode

Toepassingsmethode voor de verwijdering van asbesthoudende isolatie rond leidingen. Deze methode mag enkel uitgevoerd worden door erkende bedrijven met speciaal daartoe opgeleid personeel.

losgebonden asbest

Hermetisch gesloten zone

Toepassingsmethode bij (beschadigd) asbesthoudend materiaal, waarbij manipulatie (breken, zagen, ... ) nodig is.